Reglerna för Bingo är inte särskilt svåra och här lätta att lära sig. Grunden ligger i att varje spelare får varsin (eller hur många man väljer att spela) bingobricka som består utav  ett rutfält med 5x5 rutor. I dessa rutor står det slumpade siffror mellan 1-75 (I vissa spel förekommer det siffror mellan 1-90 och ibland är även den mittersta rutan blank). Överst står det B-I-N-G-O på brickan och varje bokstav hänger ihop med den nedfallande vertikala raden. Man har dessa bokstäver för att det ska bli lättare att hitta siffrorna. Som du ser så är det inte särskilt komplicerat.

Spelet börjar och en bingovärd ropar ut slumpvalda nummer som denne får fram antingen via en dator eller ett hjul med numrerade kulor. Det som ropas ut är i stil med O-74, G-46 osv. Har du det nummer som ropas ut på din bingobricka så kryssar du för det med din bingopenna. Spelet fortsätter så tills någon har fått en full rad med kryss. Denne ropar då "Bingo" och spelet är slut.

Det finns även bingovarianter där man först spelar till vem som har en rad och efter det fortsätter spelet på samma bingobrickor för att se vem som kan få 2 rader, 3 rader, 4 rader och full bricka först. Det vanligaste är dock att man börjar på en ny spelbricka vid varje spelomgång.