Universty of Southampton, England och Rush University Medical Center, Chicago har båda gjort en undersökning på hur Bingo påverkar hälsan av spelare. Undersökningarna visade på att de som spelat Bingo under en längre tid hade bättre minne, snabbare mental hastighet och hade lättare för att komma ihåg och ta emot ny information. Hjärnstimuleringen som sker när man spelar Bingo hjälper för ökad hjärnaktivitet. Patienter med alzheimer och demens visar positiva reaktioner av interaktion med Bingo.
Studien uppmuntrar också till att i äldre ålder sysselsätta sig med en social aktivitet så som Bingo. Då det ökar chansen till att klara sig bättre i dem senare åren.

Bingo må vara ett enkelt spel, trotts det så håller det hjärnan alert och aktiv. Efter att regelbundet ha spelat Bingo visar utövarna på ökad reflextid. En del av Bingo är att man ska reagera under tidspress, till exempel när nummer ropas upp och du ska hitta det. Om du inte är alert vid ett sådant tillfälle kan du missa vilket nummer som ropades eller bli förvirrad om du fyller i numret i sista stund.
Den avslappnade formen som Bingo ändå har och den lilla kunskap som man behöver gör Bingo till ett avstressande spel. Samma studier visar på att Bingo är en avkoppling från vardagen och låter hjärnan koppla bort en stund från allt jäkt. Studierna menar på att om man i teorin varvar Bingo med fysisk aktivitet har man större sannolikhet att leva hälsosammare och längre.

Några grupper har uttalat sig om att Bingo kan skada människan mer än hjälpa. Till exempel att det skadar hjärnan, det sociala livet och är allmänt dåligt. Dessa studier bevisar det motsatta. Däremot får man inte glömma bort att dessa studier gjorts på människor i uteslutande bra förhållanden vilket inkluderar fysiska aktiviteter, bra med sömn och mat. Om Bingo vore det enda man utövade skulle självfallet resultaten varit beroende av andra faktorer. En studie som denna ska man också vara kritisk till eftersom du egentligen inte har någon konkret fakta om vilka personerna är som de testat på. Å andra sidan går det utan att säga att studien visar på att Bingo är bra för både din hjärna, din stress och ditt hälsosamma liv.